VIZE MONARCHIE

Stránka Think Tank monarchismu

Jejím cílem je veřejnosti co nejvíce přiblížit výhody monarchismu a také jak se sami mohou spolupodílet na správě veřejných záležitostí, tak, 

aby se jim pod vládou českého krále žilo co nejlépe. 

Vycházíme v díla Thomase Hobese, kdy král a společnost spolu uzavírají společenskou smlouvu, v níž mají občané právo vystoupit proti takové vládě, která pošlapává jejich práva.

Český král

10.02.2019

Vedou se o tom dlouhé diskuse a spekulace, ale faktem je, že jediný, kdo by nyní mohl být českým králem je Karel Habsburský. Protože on jediný je dědicem zemí Koruny české, svatováclavské koruny a jediným zatím přijatelným panovníkem českých korunních zemí.

Výkonná moc

09.02.2019

K vizuálnímu členění textu slouží obrázkové sekce

Jednoduché a krátké články vám pomohou udržovat čtenáře v obraze. Zajímavý úvodní odstavec a stručný, informativní obsah zaručí, že se k vám budou rádi vracet pro další novinky.