PROČ MONARCHIE?

Výhody monarchistického zřízení? Konstituční monarchie je státní zřízení, kde v čele země stojí dynastický panovník, monarcha. Nejedná se však o žádnou archaickou, zastaralou či absolutistickou vizi. V Evropě existuje celá řada monarchií, knížectví, velkovévodství, království...Všechny tyto monarchie jsou demokratickými moderními státy, kde role...

Státní zřízení.
Klasifikace společenských zřízení pochází z klasické řecké filosofie, kde byla vláda hodnocena ze 2 kritérií, a to podle kritéria její formy a morální hodnoty.
1. Vláda jednotlivce
a) monarchie - vláda jednotlivce ve prospěch celé obce (státu, národa),
b) tyranie - vláda jednotlivce v prospěch tohoto jednotlivce.
2. Vláda skupiny
...