Proč už jen MONARCHISTÉ

OZNÁMENÍ

Dne 20. 10. 2018   končíme pod názvem Monarchistické aliance 

a  přecházíme do další fáze pod názvem MONARCHISTÉ.  

Naše poslání zůstane zachováno, změněn bude název a velení je již stanoveno. 

NEBRÁNÍME SE SPOLUPRÁCI S MA.


O NÁS

MONARCHISTÉ 

založeno v 13. 5. 2003.

Byli jsme dva, (............),  kteří jsme  stáli u zrodu. 

Nyní je nás mnohonásobně víc.

Scházíme se pravidelně jednou měsíčně na našem tradičním monarchistickém pivu.

Nemáme ambici být politickou stranou ani jiným právním subjektem. 

Nadřízen je nám Dům habsburský a řád sv. Jiří. 

Nemáme právo a dělat to ani nebudeme, abychom někomu potvrzovali šlechtický titul 

nebo dohledávali aristokratické kořeny.

Naším členem se může stát každý již od svých 16 let, napříč politickým spektrem, náboženské příslušnosti, profesní i akademické orientace i společenského postavení.

Najdete mezi námi nejen dělníky a akademiky, ale i architekty, mladé studenty i učně, matky na mateřské, IT specialisty, ekonomy, umělce, hospodské, politology, učitele, lékaře, řemeslníky, penzisty a příslušníky staré někdejší české, rakouské, maďarské a německé aristokracie.

Aristokracii považujeme za důležitou součást společnosti, 

ale aristokratickým původem se nám nikdo nemusí prokazovat.


Více zde: https://www.monarchisti.cz/news/zachovejte-klid-a-zustante-monarchistou/


Chybějící otec, chybující děti. 

Chybějící král, chybující země a její lid. 

 Chceme obnovit tradici vlády českých panovníků a vrátit zemím Koruny české vysokou politickou kulturu, obnovit dobrou pověst českých lidí, inteligence i řemeslníků. Současná politická kultura je dozvukem osudové chyby, kterou bylo zrušení monarchie a ustanovení republiky roku 1918, bez jakéhokoli souhlasu veřejnosti. 

 Žádný monarcha by si svou zemi rozkrádat nenechal a zřejmě proto se vrhli nejrůznější chytráci a vykukové na myšlenku ustanovit si republiku a legalizovat si jakoukoli krádež, protože si k tomu dali mandát tím, že byli zvoleni lidem. 

 Snad proto, republika, která politicky kličkuje zleva doprava a těžko dosáhne svého cíle ve prospěch veřejnosti a celé země. Republika dala politice nový význam - k politování. 

 Král uvažuje v horizontu několika generací dopředu. Jeho země je jeho dům a lid v ní jeho širší rodinou. 

Král je panovníkem všech, zatímco prezident je prezidentem jen krátký čas. Náš král český je stále panovníkem Zemí Koruny české a i když momentálně nevládne.  

Svým nástupcům předává svou zemi a zemi nás všech, jíž je otcem - matkou, pokud možno v co nejlepším stavu.

Králem, byť zatím nevládnoucím, stává se automaticky i bez korunovace.
Více zde: https://www.monarchisti.cz/o-nas/

Obnova Rakouska-Uherska je nesmysl. 

In English....

The Czech Monarchist Aliance is not a political party and is not offering any particullar political programme.

Its main goal is the restoration of the legitimate monarchy in the Czech Lands.
Its founding members come from various social background and age groups. There are teachers, bussiness people, students, public servants, self employed people of different professions, farmers, students, etc. as well as people of different political background, socialists, liberals, conservatives etc.
Ours main points are:
 • The Constitutional Monarchy is the only traditional, decent, and most suitable form of government in the Czech Lands
 • The Czech Kingdom that has existed for thousand of years has never ceased to exist legally.
 • The Dynasty that ruled the Kingdom for thousand years has never done anything for which it should be denied its legal position.
 • The Constitutional Monarchy is the best form of government that can provide piece and unity in the Czech Lands to people of all religion, ethnic background, social status, and political oppinion.
 • The Constitutional Monarchy can only supervise the wellfare of each individual.
 • The republican government has failed in all aspects to deliver the welfare, basic human rights, freedom, protection of citizens, and equal treatment and for that it should be replaced through democratic process by Constitutional Monarchy.

Deutsch....

Tschechische Monarchistische Allianz ist keine politische Partei und bietet kein konkretes politisches Programm an.
Ihr Hauptziel ist eine Erneuerung der legitimen Monarchie in Böhmen, Mähren und Schlesien.
Gründungsmitglieder sind aller Altersgruppen und stammen aus verschiedenen sozialen Verhältnissen.
Es gibt hier z. B. Lehrer, Privatunternehmer, Studenten, Beamten, Geschäftsleute, Farmer, usw., sowie auch Menschen, die unterschiedlicher politischen Meinungen (sozialdemokratisch, liberal, konservativ, etc.) sind.
Schwerpunkte der Tschechischen Monarchistischen Allianz sind wie folgt:

 • Eine konstitutionelle Monarchie ist einzige traditionelle, moralisch taugliche und geeignetste Form der Regierung in den Tschechischen Ländern - in den Ländern der Böhmischen Krone.
 • Königreich Tschechien existiert seit tausend Jahren und hat nie legal geendet.
 • Dynastie, die in das Königreich herrschte, hat nichts gemacht, wofür ihre legale Position verweigern sollte.
 • Die konstitutionelle Monarchie ist die beste Form der Regierung für Tschechische Länder, die Frieden und Unität für Menschen aller Religionen, aller ethnischen Herkünften, aller sozialen Stellungen und aller politischen Meinungen bieten kann.
 • Nur die konstitutionelle Monarchie kann beaufsichtigen Wohl von jederman.
 • Die Republikanische Regierung versagte in jeder Hinsicht - Versprechen werden nicht eingehalten, Grund- und Menschenrechte, Freiheit, Wohlergehen, Schutz der Bürger und Egalität werden nicht gesichert. Aus diesem Grund sollte die Republikanische Regierung demokratisch durch die konstitutionelle Monarchie ersetzt werden.

                         MODLIBA ZA POLITIKY, 

              kéž jsou ti noví vždy lepší než ti předchozí. 

Na přímluvu svatého Václava, dědice české země,

přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou:

Dej jim vědomí moudrosti a prozíravosti.

Kéž respektují spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka 

od početí až do přirozené smrti,

Kéž podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy,

ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti.

Kéž jsou zodpovědní vůči dalším generacím,

probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově a vzdělání. 

Nás pak naplňuj moudrostí a veď ke svědomitosti, 

abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

O to žádáme pro své rodiny a pro naši zem.