Občanská společnost

Vycházíme v díla Thomase Hobese, kdy král a společnost spolu uzavírají společenskou smlouvu, v níž mají občané právo vystoupit proti takové vládě, která pošlapává jejich práva.