ČLÁNKY


"Subsidiarita je pro Evropu jedinou cestou vpřed. Nacionalismus vede ke konfliktu zejména tehdy, když se člověk cítí nadřazený vůči svým sousedům. Nacionalismus je produktem francouzské revoluce, která sama o sobě byla katastrofální. Nacionalismus je opakem vlastenectví. Patrioti mohou milovat vesnici, město, zemi a dokonce i něco většího, jako je Evropa nebo stará nadnárodní monarchie."

Karl von Habsburg


Citace Oliwera Cromwela  dlouhý potlesk na konci jasně ukazuje, že lidé si myslí něco jiného, než současní politici podporovaní komunisty a extremisty.