www.monarchisti.cz

Doména založena roku 2003. 
Od roku 2011 do 28. 9. 2018 pod názvem Monarchistická alianc

 

28. 10. přijat název Monarchisté  Think Tank monarchismu a občanské společnosti. 


S Monarchistickou aliancí  
již nemáme nic společného. 

Náš prvotní cíl: 
Obhájit našeho současného titulárního českého krále 
a jeho právo na dědictví svatováclavské koruny. 

Vybudovat dobré jméno české společnosti a českých lidí.  

Think Tank monarchismu a občanské společnosti. 

Programové cíle


 1. Očištění myšlenky monarchie od ideologických předsudků, zakořeněných ve výkladu české historie
 2. Základními hodnotami jsou pro nás hodnoty vycházející z antických a židovsko křesťanských tradic.
 3. Posílené postavení tradiční rodiny ve společnosti.
 4. Podpora vzdělanosti. 
 5. Podpora svobodného podnikání.
 6. Podpora národních tradic, obnova kulturního fondu a vzhledu měst a obcí.
 7. Vymahatelnost práva - posílení pravomocí soudů, rychlejší s. řízení, zákaz jakékoli podpory juvenilní justice, zestátnění anonymních akcií, zákaz zadávání státních zakázek firmám, které v Čechách nemají trvalé sídlo.
 8. Zemědělská, lesní půda a vodohospodářství, mají přednostní postavení před developerskými projekty.
 9. Odpolitizování státní správy. Odborná příprava st. úředníků. Vyšší odpovědnost. Nejvýše dvě volební období pro poslance a tři vol. období  pro senátory. Potom pět let pauza v politice.
 10. Ustanovení společenské kontroly práce politiků.
 11. Posílení a nové pravomoci NKÚ.
 12. Politika bez tajných sponzorů a majetková přiznání politiků.
 13. Konstitutiční monarchie s posílenými pravomocemi panovníka a senátu.
 14. Přístup k EU a NATO - jsme její součástí.
 15. Politika nesmí pronikat do státní správy, NKÚ.
 16. Panovník je součástí politického života. Ne pouze symbol a kladeč věnců.
 17. Panovník chrání svůj lid, tedy vás, před vašimi politiky. 

Zasílání novinek 

Kde nás ještě najdete

Tato stránka slouží k velmi stručné prezentaci článků o monarchii, politice, panovnické rodině i jako obhajoba našich společenských a politických cílů.

Název domény v obecné češtině byl vybrán záměrně i přes možností výběru požadované domény ve spisovném tvaru.

Naleznete nás také na dalších sociálních sítích.

FACEBOOK, TWITTERNěkolik slov o naší historii

Původně jsme rok 2004 založili sdružení  Monarchistická aliance, která vznikla jako samostatný a měla zůstat jako nezávislý subjekt. Název monarchistická aliance jsme museli přenechat jinému subjektu, s nímž nic společného nemáme. Nevznikli jsme  jako konkurence již tehdy existující politické strany Koruny české, ale jako subjekt sdružující ostatní české monarchisty a jako spolupracující subjekt se všemi, kteří v návratu monarchie spatřují vysokou politickou kulturu a pevný právní řád i demokracii. Nejsme nikomu nadřazeni. 

Nám nadřazen je pouze český král a jeho český pobočník. 

Byli jsme dva, kteří stáli u zrodu. Nyní je nás nesrovnatelně víc.

Zatím nemáme ambici být politickou stranou.

Jsme THINK TANK českého monarchismu.

Vystupujeme pod neutrálním názvem MONARCHISTÉ.

Nemáme právo a dělat to ani nebudeme, abychom někomu potvrzovali šlechtický titul nebo dohledávali šlechtické předky. Naším členem se může stát každý, napříč politickým spektrem, náboženské příslušnosti, profesní i akademické orientace.

Najdete mezi námi nejen dělníky a akademiky, ale i architekty, mladé studenty i učně, matky na mateřské, IT specialisty, ekonomy, umělce, hospodské, politology, učitele, lékaře, kněze,   řemeslníky, penzisty a příslušníky staré někdejší české, rakouské, maďarské a německé aristokracie a další.

***

Stará Sněmovna na Pražském Hradě
Stará Sněmovna na Pražském Hradě

Upozorňujeme, že jde stále o pracovní verzi stránek.....