www.monarchisti.cz

Doména založena roku 2003. 
Od roku 2011 do 28. 9. 2018 pod názvem Monarchistická aliance a od

 

28. 10. přijat název Monarchisté  Think Tank monarchismu a občanské společnosti. 


S Monarchistickou aliancí nyní 
již nemáme nic společného. 

Náš prvotní cíl: 
Obhájit našeho současného titulárního českého krále 
a jeho právo na dědictví svatováclavské koruny. 

Vybudovat dobré jméno české společnosti a českých lidí.  

Think Tank monarchismu a občanské společnosti. 

Programové cíle


 1. Očištění myšlenky monarchie od ideologických předsudků, zakořeněných ve výkladu české historie
 2. Základními hodnotami jsou pro nás hodnoty vycházející z antických a židovsko křesťanských tradic.
 3. Posílené postavení tradiční rodiny ve společnosti.
 4. Podpora vzdělanosti. 
 5. Podpora svobodného podnikání.
 6. Podpora národních tradic, obnova kulturního fondu a vzhledu měst a obcí.
 7. Vymahatelnost práva - posílení pravomocí soudů, rychlejší s. řízení, zákaz jakékoli podpory juvenilní justice, zestátnění anonymních akcií, zákaz zadávání státních zakázek firmám, které v Čechách nemají trvalé sídlo.
 8. Zemědělská, lesní půda a vodohospodářství, mají přednostní postavení před developerskými projekty.
 9. Odpolitizování státní správy. Odborná příprava st. úředníků. Vyšší odpovědnost. Nejvýše dvě volební období pro poslance a tři vol. období  pro senátory. Potom pět let pauza v politice.
 10. Ustanovení společenské kontroly práce politiků.
 11. Posílení a nové pravomoci NKÚ.
 12. Politika bez tajných sponzorů a majetková přiznání politiků.
 13. Konstitutiční monarchie s posílenými pravomocemi panovníka a senátu.
 14. Přístup k EU a NATO - jsme její součástí.
 15. Politika nesmí pronikat do státní správy, NKÚ.
 16. Panovník je součástí politického života. Ne pouze symbol a kladeč věnců.
 17. Panovník chrání svůj lid, tedy vás, před vašimi politiky. 

Zasílání novinek 

Kde nás ještě najdete

Tato stránka slouží k velmi stručné prezentaci článků o monarchii, politice, panovnické rodině i jako obhajoba našich společenských a politických cílů.

Název domény v obecné češtině byl vybrán záměrně i přes možností výběru požadované domény ve spisovném tvaru.

Naleznete nás také na dalších sociálních sítích.

FACEBOOK, TWITTER, do 29. 3. 2019 také ještě na GOOGLE+Několik slov o naší historii

Monarchistická aliance vznikla jako samostatný a nezávislý subjekt. Nevznikla ani jako konkurence již tehdy existující politické strany Koruny české ani jako spolupracující subjekt.

Při vzniku MA jsme byli dva a měli na paměti, že monarchismus musí být pro voliče vize.

Byli jsme dva, kteří stáli u zrodu. Nyní je nás stonásobně víc.

Od 12. 9. 2018 jsme opustili název Monarchistická aliance.

Zatím nemáme ambici být politickou stranou.

Jsme THINK TANK monarchismu

Od 28. 10. 2018 již nepoužíváme název Monarchistická aliance. 

Vystupujeme pod neutrálním pojmem MONARCHISTÉ.

Nemáme právo a dělat to ani nebudeme, abychom někomu potvrzovali šlechtický titul nebo dohledávali šlechtické předky. Naším členem se může stát každý, napříč politickým spektrem, náboženské příslušnosti, profesní i akademické orientace.

Najdete mezi námi nejen dělníky a akademiky, ale i architekty, mladé studenty i učně, matky na mateřské, IT specialisty, ekonomy, umělce, hospodské, politology, učitele, lékaře, kněze,   řemeslníky, penzisty a příslušníky staré někdejší české, rakouské, maďarské a německé aristokracie a další.

***

Stará Sněmovna na Pražském Hradě
Stará Sněmovna na Pražském Hradě

Upozorňujeme, že jde stále o pracovní verzi stránek.....